Ágil Bt.

Ágil Bt.

"When it is obvious that the goals cannot be reached, don't adjust the goals, adjust the action steps."
Confucius


Amikor 20 évvel ezelőtt a 90-es évek második felében elkezdtem céges nyelvoktatói pályafutásomat egy piacvezető távoktatási cégnél, még nem sejtettem, hogy mára ekkora szemléletváltás következik be az oktatási módszereket illetőleg, és ezáltal az én oktatási tevékenységemben is. 20 évvel ezelőtt a multinacionális cégek erőteljesen támogatták az alkalmazottak nyelvi fejlesztését, gyakori volt, hogy 300-400 órás egyéni, kis- illetve nagycsoportos oktatásban részesültek. A nyelvtanítás általában szigorúan előírt tananyag alapján történt, üzleti és általános nyelv tanítása volt a cél, az órákon leckéről leckére történt a haladás, a fő kihívás az volt, hogyan lehet a sokszor számomra és a résztvevők számára is érdektelen, unalmas és elavult tananyagot kreatív és motiváló módon átadni. Nem csoda, hogy a hatékonyságot figyelembe véve nem volt túl pozitív a mérleg, hiszen a dolog ingyenessége, a kötelező, egyik fejezetről a másikra történő haladás, valamint a tanfolyam „maratoni” jellege miatt alulmotiváltakká váltak a résztvevők és sokszor, sajnos, én is.

A 2000-es években aztán felgyorsultak a piaci folyamatok, kiélezettebbé vált minden téren a verseny az üzleti szférában, beindultak a költséghatékony folyamatok nagy átszervezésekkel, leépítésekkel, és ez, természetesen, kihatott a nyelvoktatásra is. Már nem voltak nagylelkű cégek, akik többéves ingyenes nyelvoktatást biztosítottak az alkalmazottaik számára. A támogatás azért még megmaradt, rendszerint a tandíj 50%-ának vagy 25%-ának erejéig. Lerövidült a képzés hossza, sokszor 1x vagy 2x 40 órás „blokkokat” igényelhettek az érdeklődők, már megjelentek az egyéni fejlesztési igények,  pl. íráskészség fejlesztése egy nemzetközi munkacsoportban való részvételhez, „small talk” gyakorlása konferencia résztvevőknek, de még mindig a tankönyvre épülő, tanfolyamzáró vizsgával egybekötött oktatás volt a munkamódszer.

Az elmúlt 5-10 évben egyértelműen új piaci igények merültek fel az oktatás terén is, előtérbe került a nyelvi coaching, jómagam is alapos szemléletváltáson mentem keresztül, amit tréneri és coach szemléketű folyamatos szakmai képzéseim is alátámasztanak. A cégeknek már egyre kevésbé van idejük és erőforrásuk arra, hogy a dolgozók hosszú távú nyelvi képzésével foglalkozzanak, rövid ideig tartó, ámde hatékony, egyéni igényen alapuló fejlesztésre van szükség. Az oktatás is ennek megfelelően átalakulóban van, hiszen saját bőrömön tapasztalom ezt nap mint nap. A tankönyv hagyományos értelemben vett használata háttérbe szorul, előtérbe kerülnek a készségek fejlesztései (pl. prezentációs, tárgyalási, „meeting”, small talk, írás, probléma megoldói, érvelői, stb. készségek), és valóban látványos eredményt lehet produkálni, mivel célzott fejlesztés történik. A coaching szemléletű képzési folyamatban egyenrangú partnerként kezelem a „tanulót”, amely során tisztázzuk az igényeit, akciótervet állítunk fel, és teljesítjük a célokat, mindezt játékosan és kreatívan, hiszen az oldott, pozitív légkör elengedhetetlen kelléke a sikeres programnak.