Ágil Bt.

Ágil Bt.

"When it is obvious that the goals cannot be reached, don't adjust the goals, adjust the action steps."
Confucius


Coaching

A coaching kifejezés eredeti jelentése szerint edzést jelent, a coaching művelője, a coach pedig edzőt. Szervezeti értelemben a coaching nem más, mint az erre kijelölt munkatársak - többségében vezetők - egyénre szabott tanácsadása, fejlesztése, támogatása.
A coaching az ügyféllel való partneri együttműködés, olyan gondolatébresztő és kreatív folyamat, amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy a legtöbbet hozza ki önmagából személyes és szakmai szempontból is.
A coach strukturált beszélgetéseken és gyakorlatokon (önismereti, kommunikációs, stb.) keresztül a hozzá fordulókat személyre szabott programmal támogatja az előttük álló feladat megoldásában. A coaching folyamat során mindig személyre szabottan, az ügyfél adott problémáján dolgozunk.
A coaching egyedi szolgáltatás, és elkülönül a terápiától, tanácsadástól, mentoringtól és a tréningtől egyaránt. Nagyon fontos: a coach nem tanácsadó, a kliens maga találja meg a saját legjobb megoldását egy adott helyzetre. A coach tükröt tart neki a folyamat során, azáltal, hogy fejleszti az önismeretét és többféle oldalról világítja meg kliense számára az adott problémát. Mivel érzelmileg nem vonódik be (barátokhoz, családtagokhoz hasonlóan), ezért új perspektívákat tud kínálni.
A coaching megoldásorientált intervenciós eszköz, előre megállapodott időkereten belül törekszik az elhatározott teendők megvalósítására, nagyban építve az ügyfél kezdeményezőképességére, elkötelezettségére.
A coachingnak két fő típusát különítjük el: a business coaching és a life coaching. Business coaching esetében a coach kliensei az üzleti szférából érkeznek és valamilyen üzleti probléma megoldásában, esetleg az ahhoz szükséges készségeik fejlesztésében kérik a coach segítségét. Ide tartozik az executive coaching, amely a (felső)vezetőkkel történő munkát jelenti, ill. a skill coaching, amelynek során egyéni alapkészség-fejlesztés történik. Life coaching esetében a kliens általában életvezetési nehézségei miatt keres tanácsadót magának.
A fenti rendszer elemei között rendkívül erős átfedések tapasztalhatók, a coaching egyes területei között nem beszélhetünk éles határokról.
A coaching a teljesség igénye nélkül az alábbi problémák/dilemmák esetében lehet hatásos:

  • karrierváltás támogatása,
  • munka-magánélet egyensúlya,
  • saját és mások motiválása,
  • burn-out,
  • outplacement támogatása,
  • időgazdálkodás hatékonyságának növelése,
  • stressz-és konfliktuskezelés,
  • kismama reintegráció.