Ágil Bt.

Ágil Bt.

"When it is obvious that the goals cannot be reached, don't adjust the goals, adjust the action steps."
Confucius


Hazugság játék

Cél: present perfect és simple past gyakorlása

Az egyik tanuló lesz a válaszadó, a másik tanuló (vagy többen is) lesznek a kérdezők. A kérdező(k) felteszik az első kérdést present perfect igeidőt használva. Pl: Have you ever met a famous person? A válaszadó minden esetben „Yes, I have” választ ad, függetlenül attól, hogy megtörtént-e vele vagy sem. Tehát, vagy igazat mond, vagy hazudik. Ezt követőleg a kérdező(k) Simple Past (pl: When did it happen? Were you happy? What did you tell him/her?) igeidőt használva kb. 5-7 kérdést tesz(nek) fel, és igyekeznek a kapott válaszok alapján eldönteni, hogy a válaszadó hazudott-e vagy sem.

Stratégia: A válaszadó igyekszik minél természetesebb válaszokat adni abban az esetben is, ha hazudnia kell. A kérdezőknek célszerű olyan kérdéseket feltenni, amelynek igazságát nehezen tudják eldönteni.

Példakérdések:

Have you ever eaten a snail/li chi?

Have you ever danced on stage?

Have you ever driven a sports car?

Have you ever riddena camel?

Have you ever visited a fortune teller?

Have you ever been to Asia?

Have you ever tried paragliding?

Have you ever won the lottery?